Naše usluge su se postepeno razvijale kao rezultat potreba klijenata iz različitih industrija. Na ovaj način, uspeli smo da uključimo u već postojeće pakete usluge kao što su stalna tehnička podrška, skladištenje u našim magacinima u kontrolisanom okruženju, ESD i IPC pakete obuke, logistics integrisanu logistiku i špediciju.