Skladištenje robe u našim prostorijama

Kompanija ima dva objekta sa modernim prostorom za skladištenje, koji omogućavaju održavanje optimalnih zaliha, dostupnih svakom klijentu. Na ovaj način omogućujemo klijentima povećanje potrošnje zbog proizvodnje ili drugih faktora, bez izloženosti visokim troškovima skladištenja na duži period.

Besplatna usluga skladištenja u našim prostorijama dolazi prirodno sa rukovođenjem zalihama robe, poboljšane zahvaljujući FIFO optimizacionom sistemu, primenom dinamične i svestrane VMS platforme. Ova kontinuirana optimizacija omogućava preusmeravanje kritičnih zaliha robe, smanjujući za 80% finansijski rizik, povezan sa korisnikom.