SKU: 10456 Categories: , Tag:

Description

Balver Zinn Solder SN97C (SnAg3.0Cu0.5) je lemljenje bez olova * koje je dobro poznato u Japanu. Ova legura je intenzivno testirana od strane IPC-a i distribuirana kao standardno lemljenje širom sveta. Dugo uspostavljen u japanskoj proizvodnji elektronike.

Balver Zinn Solder SN97C je razvijen za talasno lemljenje, selektivno lemljenje i lemljenje sa potapanjem. To je blago hipoeutektična legura sa opsegom topljenja od samo 1 ° C! Balver Zinn Solder SN97Ce (SnAg3.0) je legura za ponovno punjenje sa malim sadržajem bakra, koja održava sadržaj bakra u kadi za lemljenje u doglednim granicama procesa.

Kada koristite zalivce koji sadrže srebro, veliko rastvaranje bakra može prouzrokovati probleme, naročito na višim temperaturama procesa i malim dimenzijama linija. Za takve primene Balver Zinn preporučuje upotrebu visoko pouzdane Balver Zinn Solder SN100C za smanjivanje rastvaranja bakra.