ESD zaštita

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD) je obavezna u elektronskoj industriji i povezana je sa industrijama koje se bave transportom i skladištenjem štampanih ploča (PCB).

Kontinuiran razvoj elektronskih uređaja u poslednjoj deceniji je doveo do pojave sve manjih elektronskih komponenti, koje često sadrže štampane ploče (PCB) na površini, povećavajući rizik oštećenja zbog elektrostatičkog pražnjenja.

Kako bi smo sprečili elektrostatičko pražnjenje na PCB površinama, koje dovode do neželjenih situacija i materijalnih troškova, nudimo:

    • Širok spektar krutih i fleksibilnih ambalažnih materijala,
    • Odeću, obuću i prateće proizvode za kontrolisano elektrostatičko pražnjenje,
    • Alate i opremu za prevenciju elektrostatičkog pražnjenja. 

Svi materijali se mogu prilagoditi potrebama korisnika.