Oporavak legure

Gubici izazvani pojavom troske legure mogu biti smanjeni čak i do 85% upotrebom proizvoda MS2. Ovaj postupak oporavka legure može biti korišćen i u slučaju korišćenja legure sa olovom i u slučaju koršćenja legure bez olova.

Legura oporavljena korišćenjem MS2proizvoda firme P. Kay Metal, može se ponovo koristiti, omogućujući značajno smanjenje troškova i poboljšanje proizvodnih sistema.

Prednosti oporavka legure korišćenjem MS2:

  • Smanjuje potrošnju legure i do 85%
  • Smanjuje oštećenja legure, izazvane troskom i smanjuje troškove reparacije
  • Smanjuje troškove koji se odnose na upravljanje opasnim otpadom
  • Može se primeniti i u slučaju korišćenja legure sa olovom i u slučaju koršćenja legure bez olova
  • Nije toskičan, nije isparljiv
  • Ne ostavlja ostatke na elektronskim komponentama

Priložena dokumentacija

Brosura MS2® MOLTEN SOLDER SURFACTANT
Format fajla: PDF, Veličina: 3.0 MB