SKU: 10583 Categories: , Tag:

Description

Poluga za lemljenje Balver Zinn Solder SN100CS + ® je nova varijanta jedinstvenog i visoko cenjenog lemilitelja bez olova BALVER ZINN SN100C® sa sadržajem germanija od 250 ppm (0,025%). U formulaciji Balver Zinn SN100C®, Ge igra ulogu antioksidansa, preferirajući reakciju sa kiseonikom da bi zaštitio lem od oksidacije, što rezultira stvaranjem šljake.

Zbog veće količine germanija, Balver Zinn Solder SN100CS + ® je posebno pogodno za nanošenje bez azota. Ova poluga za lemljenje ima i sve ostale prednosti zbog kojih je Balver Zinn SN100C® toliko popularan, uključujući znatno smanjeno rastvaranje bakra. Donja površinska napetost površine lemljenja deoksidirana sa Ge znači bolje vlaženje i strujanje.

Balver Zinn SN100CS + treba koristiti za prvo punjenje i dolivanje lonca za lemljenje kada se očekuje da će biti teško održavati Ge na nivou potrebnom za efikasnu kontrolu oksidacije.