SKU: 15606 Categories: , Tag:

Description

Temperatura topljenja: 217 –228 ºC
Gustina: 7,37 g/cm³


Opšte informacije

Balver ZinnSCAN-Ge serija su legure sa različitim sadržajem bakra i srebra.
Dodavanjem nikla i germanijuma, Balver Zinn Scan-Ge pokazuje bolju fluidnost u poređenju sa standardnim legurama koje sadrže srebro. Balver Zinn SolderScan-Ge pokazuje sjajne lemne spojeve sa finozrnatom i homogenom mikrostrukturom u poređenju sa standardnim SnAg3.0Cu0.5.

Balver Zinn Solder Scan-GE formulaciji Ge igra ulogu antioksidansa, preferirajući da reaguje sa kiseonikom da bi zaštitio lem od oksidacije, što rezultira stvaranjem otpadaka. Ge je takođe pogodan za manje rastvaranje bakra, bolje vreme vlaženja i smanjenje premošćivanja.

Po finoj zrnatoj mikrostrukturi i visokoj duktilnosti, Scan-Ge serija je po pouzdanosti slična vrlo poznatoj leguri bez olova Balver Zinn SN100C® (SnCuNiGe). Balver Zinn Solders Scan-Ge serija deo je novog mikrolegiranog lemljenja bez olova na bazi SnAg.