Upravljanje temperaturom

Proizvodi i savremena elektronska oprema generišu veliku količinu toplote, koja nastaje usled korišćenjenja komponenti velikih snaga. To negativno utiče na optimalno funkcionisanje finalnog proizvoda.

Za efikasno upravljanje temperaturom na površinama osetljivih elektronskih komponenti, nudimo proizvode koji su namenjeni za rasipanje toplote i stvaranje efikasnog, stabilnog i sigurnog radnog okruženja.

Rešenja za upravljanje temperaturom:

    • lepkovi
    • paste
    • komponente za moldovanje i prelivanje
    • trake

Trake mogu biti isporučene u standardnim ili veličinama prilagođenim Vašim potrebama. Lepkovi, paste i komponente za moldovanje, mogu biti pakovani standardno, za mikro proizvodnju ili za industrijsku proizvodnju.