Industrijske aplikacije i održavanje

Industrijske aplikacije i održavanje su neophodni elementi u svim proizvodnim jedinicama. Oni omogućavaju da proizvodi, sistemi i usluge budu najvišeg kvaliteta.

U svakoj jedinici proizvodnje, elektronske, električne, automobilske i drugih industrija, odeljenje za održavanje je često suočeno sa novim, teškim i hitnim situacijama.

Za bolji i pouzdaniji rad proizvodnih hala, nudimo sa lagera:

  • mašine i alate
  • lepkove
  • blokatore i deblokatore vijaka
  • zaptivače, maziva i masti
  • ulja za rezanje i sečenje
  • koagulatore i antikoagulanse za boje
  • sredstva za čišćenje
  • ličnu zaštitnu opremu